• Regulamin B2B

REGULAMIN B2B HURTOWNI INTERNETOWEJ

www.outletwatch.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Hurtownia internetowa www.outletwatch.pl prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu - online, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Hurtowni OULTETWATCH jest firma DARSTAR DARIUSZ WLOKA NIP 627 225 16 76, REGON 276570172 z siedzibą w Katowice, ul. Bocheńskiego 69 lokal 48 , NIP: 6272251676, tel 514545443, adres email: kontakt@outletwatch.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Do cen hurtowych doliczany jest podatek VAT, w koszyku.

6. Towary dostępne w hurtowni są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Podane ceny detaliczne w pliku xml, są cenami dla naszych klientów detalicznych i należy je zmienić wdłóg własnego uznania w przypadku współpracy. Dotyczy to również korzystania z usług Baselinkera, z którym jesteśmy połączenie.

§2

Status Hurtownika - Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej hurtowni,

b) e-mailem lub telefonicznie - dostępnym na stronie hurtowni w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz otrzymania statusu hurtownika. Hurtownia potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.outletwatch.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez hurtownie.

4. W przypadku otrzymania statusu hurtownika, wszelkie akcje promocyjne na stronie www.outletwatch.pl, jak kupony rabatowe, newsletter, specjalne kody, program lojalnościowy lub okazyjne wyprzedaże itp dla klientów detalicznych, nie obowiązują hurtowników. Akcje skierowane do hurtowników kierowane są za pomocą wysyłanych wiadomości poprzez email i wyraźną informacją skierowaną dla hurtowników. W przypadku braku zamówień w okresie 3 miesięcy, status zostanie wyłączony.

5. Zamówienie powyżej 500 zł netto ma status zamówienia hurtowego.

6. Ceny hurtowe ustalane są indywidualnie, istnieje możliwość uzyskania rabatu.

7. Zamówinia nieopałcone w ciągu 2 dni roboczych, zostają anulowane.

8. Po aktywacjo konta hurtowego lub dropshipping, oferować można towar do dalszej sprzedaży tylko taki, który znajduje się w aktualnie ofercie hurtowni outletwatch.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro,

c) ePrzelewy - Płącę z inteligo, mTransfer, Multi Transfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacęz iPKO,

Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew,Płać z BOŚ, Płąć z Alior Bankiem, Millenium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.

d) ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.

e) przelewem – wówczas hurtownia rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej hurtowni bądź w emailu do Klienta,

f) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie hurtowni.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Faktura dla klientów hurtowych wystawiana jest od razu i dostarczana razem z zamówieniem. Dla klientów współpracujących w modelu dropshipping, faktura zbiorcza za poprzedni miesiąc kalendarzowy dostarczana jest od 7-go dnia miesiąca następnego.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczta Polska, firmy kurierski).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym hurtowni.

3. Hurtownia nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

4. Zamówienie wysyłane jest w 24 - 48 godzin od otrzymania zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówienia przekraczającego stan magazynowy, czas wysyłki może uleć wydłużenie o czas sprowadzenia towaru od producenta lub importera, przeciętnie około 2-3 dni robocze.

5. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustaleń płatności oraz dostarczenia towaru na indywidualnych zasadach ustalonych między hurtownią a hurtownikiem.

6. Koszt wysyłki zamówienia ustalany jest indywidualnie i zależy od wybranej formy płatności i dostawy na terenie Unii Europejskiej

§5

Gwarancja - Reklamacje - Zwroty

1. W hurtowni oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, legalnie wprowadzone na rynek polski lub Uni Europejskiej. Niektóre marki posiadają gwarancję producenta i obowiązują na terenie polski, takie jak Casio (3+3 lata), Testarossa, Bisset, Q&Q, Rubicon. W przypadku gdy producent nie udziela gwarancji w markach jak Gino Rossi, Jordan Kerr, Percect, Albatross, Concordia, Pacifik, Extrime, Adexe, każdy odbiorca hurtowy, ma obowiązek zapewnić swojemu klientowi serwis gwarancyjny.

2. W przypadku stwierdzenia wady, zakupiony towar można wymienić na nowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu należy ten fakt zgłosić na reklamacje@outletwatch.pl, następnie towar odesłać do 14 dni od momentu zgłoszenia.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne, Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

4. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie nosi śladów używania, nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę reklamacji. Gwarantujemy zwrot należności przelewam na wskazane konto do 7 dni.

5. W przypadku odbioru zamówienia, hurtownik ma obowiązek sprawdzić towar i w przypadku stwierdzenia wady ( reklamacja, rękojmia ) zgłosić ten fakt do 14 dni i odesłać towar na adres Hurtowni wraz z opisem. Wadliwy towar zostanie wymieniony w przypadku niemożności wymiany z tytułu wyprzedania zostanie zwrócona należność przelewem na wskazane konto do 7 dni.

6. W przypadku stwierdzenie niezgodności w zamówieniu, należy ten fakt zgłosić do 24 godzin po odebraniu przesyłki.

7. Nie przyjmowane są przesyłki za pobraniem.

8. Reklamacje i zwroty należy wysyłać na adres hurtowni:

OUTLETWATCH

Ul. Bocheńskiego 69 lokal 49

40-847 Katowice

tel: 514 545 443

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży hurtowni, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do hurtowni w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki, hurtownia sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Hurtownia zwraca zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota, w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany ma kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Hurtownia nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Hurtowni materiałów reklamowo - promocyjnych.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna – prawa autorskie

1.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej www.outletwatch.pl (w tym zdjęć, grafiki i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela.

2.Po otrzymaniu w/w zgody, grafika i opisy mogą zostać użyte tylko i wyłącznie do wcześniej zakupionego towaru ( sztuk ) w statusie hurtownika. Zabrania się używania nazw zegarków z hurtowni w serwisie allegro, w tym celu należy użyć nazw własnych.

3.Istnieje możliwość płatnego jak i bezpłatnego użycia zdjęć i grafiki również poprzez plik xml – w tym celu należy zapytać właściciela hurtowni o szczegóły.

4.W przypadku naruszenia praw autorskich właściciel zastrzegamy sobie prawo do odszkodowania.

§9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.outletwatch.pl.

2. Właściciel hurtowni zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej hurtowni. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Dalsze korzystanie z hurtowni pod adresem www.outletwatch.pl wiąże się z akceptacja regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówień i korzystanie z praw autorskich.

3.  Zawartość hurtowni internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.

4. W przypadku rozpatrywania sporów, sądem właściwy jest sąd pozwanego.

5. Po aktywacji konta, można korzystać z usługa jakie przypisane są danego konta. 

6. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia współpracy w każdym momencie bez podawanie przyczyny.